"Batı Anadolu Serbest Bölgesi Ege’nin cazibe merkezi olacak"

"Batı Anadolu Serbest Bölgesi Ege’nin cazibe merkezi olacak"

Bergama’da bundan 6 yıl önce planlamasına başlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında 200 fabrikayı ağırlayacak kapasiteye sahip olan bölgede 20 bin kişi istihdam edilecek.

İzmir’in Bergama ilçesin­de yapımına başlanan Ba­tı Anadolu Serbest Bölge­si, katma değeri yüksek ürünler üreten, sürdürülebilirlik uygu­lamalarına önem veren faaliyet­leri ile yatırımcılara kapılarını açtı. BASBAŞ CEO’su ve Yöne­tim Kurulu Başkan Vekili olan, aynı zamanda da Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) CEO’su Dr. Faruk Gü­ler, Batı Anadolu Serbest Bölge­si’nde altyapı yatırımlarına de­vam ettiklerini ve yaz aylarında da fabrika inşaatlarına başlana­cağını söyleyerek, ihracata da­yalı üretim yapan, sürdürüle­bilirlik uygulamalarına önem veren, katma değeri yüksek üre­time odaklanmış yatırımcıları yatırım yapmaya davet etti.

Son yıllarda bölgeye olan yatı­rım ilgisinin arttığını ifade eden Dr. Güler, “Bölge için 6 yıl önce planlamalara başladık. O yıllar­da yaptığımız stratejik planla­ma toplantısında Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. (ESBAŞ) olarak, mevcut böl­gemizin dolacağını ve yatırım yapmak isteyen firmalara yeni yatırım alanlarının bulunması gerektiğini öngörerek yola çık­tık. Tabii en önemli konumuz yeni bir serbest bölge kurabil­mek için yer bulmaktı. Biz yapı­lacak yatırımın stratejik olarak yerinin uygun olması için özel­likle İzmir’in kuzeyinde olması gerektiği düşüncesiyle yer ara­maya başladık ve bu süreç yak­laşık 2 yılımızı aldı. Bergama sı­nırlarında yer alan ve 2.5 milyon metrekare büyüklüğündeki ala­nımızı yatırım açısından uygun bir yer olarak gördük” dedi.

200 fabrikayı ağırlayabileceğiz

Bütün alt yapı çalışmalarının birinci faz olarak tamamlandı­ğını, elektrik, telekomünikas­yon, su, yol, arıtma sistemleri gibi alanlarda altyapıların ta­mamlandığını belirten Dr. Gü­ler, bölgede faaliyet gösterecek kamu hizmet binalarının yapı­mına başlandığını söyledi. Böl­geye gelecek olan yatırımcı fir­malara her türlü olanağı sağla­dıklarını ifade eden Dr. Güler, “Yatırımcılarımızın başvurula­rını almaya başladık. Şu an iti­bari ile bölgenin yüzde 45’i dol­du. Çalışmalarımız hızlı gidi­yor. Bölgemiz beklediğimizin de üzerinde ilgi gördü. Batı Anado­lu’da ve özellikle İzmir’de sana­yicilerin yeni yatırım alanları bulması çok zor. Organize sana­yi bölgelerinde, serbest bölge­lerde yatırım için gerekli alan yok. Yatırım için her türlü ha­zırlıkların yapılmış olması yatı­rımcıların ilgisini çekiyor. Özel­likle yabancı yatırımcıların ser­best bölgeleri tercih etmesinin bir sebebi de bu. Finansı çok dik­katli kullanıyorlar, elindeki ser­mayeyi taşa toprağa değil maki­naya, markaya ve pazarlamaya yatırıyor. Yatırım alanı bulun­mayan bir ortamda, hazır bir ya­tırım alanının sunulması bulun­maz bir nimettir” dedi.

20 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor

Batı Anadolu Serbest Bölgesi tamamlandığında yaklaşık 200 fabrikanın faaliyet göstereceği­ni söyleyen Güler, Kuzey Ege’de önemli bir istihdam sağlayacak bu bölgenin minimum 20 bin is­tihdama ulaşmasını öngördük­lerini belirtiyor.

Temiz Enerji’nin merkezi İzmir

Güneş ve rüzgar enerjisinde İzmir’in adeta bir üretim merke­zi haline geldiğini, Batı Anado­lu Serbest Bölgesi’nde bu alan­da üretim yapan firmaların yer talebinde bulunduğunu belirten Dr. Güler bu konuda şunları söy­ledi, “Kurulan RES’lere baktığı­mızda Ege Bölgesi ciddi bir yatı­rım alanı. Bırakın sadece kanat üretmeyi motor ve motor parça­ları yapan şirketler de gelmeye başladı. Zaten kümelenme de­diğimiz olay da bu. RES’te faa­liyet gösteren şirketler İzmir’in bu alanda merkez olacağını bi­liyor, STK’lar da bu konuda yo­ğun çalışmalar yapıyor. Yenile­nebilir enerji sektöründen Batı Anadolu Serbest Bölgesinde ya­tırım yapmak isteyen firmalar var, görüşme yaptıklarımız var. Ülkemizin temiz enerji yatırım­larına ihtiyacı var. Dolayısıyla bu şirketlerin Batı Anadolu Serbest Bölgesinde yer alması kendile­rine avantaj sağlayacak. Sadece temiz enerji değil, katma değe­ri yüksek, sürdürülebilir ihracat potansiyeli olan, iş yaratan, tek­nolojisi olan şirketlerin hepsine kapımız açık. Gelen yatırımları bu gözle bir süzgeçten geçirip bu kriterlere uygun üretim gerçek­leştiriyorlarsa kabul ediyoruz. Temiz enerji yatırımlarına önce­lik veriyoruz ancak katma değeri yüksek firmalarımızı da bekliyo­ruz. Yeşil dönüşüme, çevreye za­rar vermeyecek şekilde çalışan fabrikalara ihtiyacımız var, bunu öncelikli şart olarak görüyoruz.”

Şirketleri bölgemize çekerek başarılı olacağız

Batı Anadolu Serbest Bölgesi­nin de tıpkı Ege Serbest Bölge­si gibi başarılı bir serbest bölge olacağının altını çizen Dr. Gü­ler, “Ege Serbest Bölgesi'nde fa­aliyet gösteren firmalar yılda 5.3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip, bunun 2.5 milyar doları­nı ihracat oluşturuyor ve de kat­ma değeri yüksek ürünler üre­tiliyor. Bu da gösteriyor ki ithal ettiğimiz ürünlerin üzerine çok daha katma değer koyarak ih­raç ediyoruz. Dolayısıyla bu tür şirketleri de Batı Anadolu Ser­best Bölgesine çekerek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kurul­duğu günden bugüne kadar Ege Serbest Bölgesi’nde 93 milyar dolarlık ticaret hacmi oldu. Bu­gün burası Türkiye’nin en faz­la ihracat yapan illeri arasında 17. şehri gibi faaliyet gösteriyor. Son yıllara baktığımızda ekono­mideki en büyük desteği ihracat sağlıyor. İhracatımız eğer başa­rılı olmasaydı bugün çok daha zor finansal durumlarla karşı­laşabilirdik. Her yıl da ortalama yüzde 15 büyüyerek gidiyoruz. BASBAŞ’ta da böyle bir başarıya imza atarsak kendimizi başarılı göreceğiz” dedi.

Özlem SARSIN – DÜNYA GAZETESİ

LOJİPORT

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.